Terminowy wykup obligacji odsetkowych serii D wyemitowanych przez Aforti Finance S.A.

Czytaj całość