Terminowy wykup obligacji i umorzenie serii H RB 20/2016

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 01/12/2014 z dnia 04 grudnia 2014 r, dokonała wykupu 755 szt. Obligacji serii H celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Czytaj więcej