Objęcie certyfikatów inwestycyjnych RB 21/2016

Zarząd Aforti Holding S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2016r. Spółka złożyła zapis na 641 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii 003 o wartości 779,86 zł każdy i łącznej wartości 499.890,26 zł wyemitowanych przez AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Czytaj więcej