Terminowy wykup obligacji serii M RB 9/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały Zarządu nr 02/05/01/2016 z dnia 05 stycznia 2016r., dokonał wykupu 100 sztuk Obligacji serii M celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

czytaj więcej