Terminowy wykup obligacji serii M1 RB 10/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 01 lutego 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/19/01/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., dokonał wykupu 113 szt. Obligacji serii M1 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

czytaj więcej