Grupa AFORTI – rekordowe wyniki finansowe za 2017 rok

Grupa AFORTI – rekordowe wyniki finansowe za 2017 rok
Holding finansowy Klaudiusza Sytka rośnie w siłę

Ponad 190,73 mln zł skonsolidowanego przychodu i 2,18 mln zł zysku netto narastająco po czterech kwartałach 2017 roku, EBITDA w wysokości 8,3 mln zł, rentowność netto na poziomie 1,14 proc., wzrost ROE do 42,3 proc. oraz ROA do 2,43 proc., przy kapitalizacji notowanej na NewConnect spółki Aforti Holding na poziomie 24,88 mln zł w końcówce grudnia 2017 – tak dobrym bilansem Grupa AFORTI zamknęła 2017 rok.

To rekordowe w historii holdingu wyniki finansowe, które spółki z portfolio AFORTI osiągnęły świadcząc wysoko wyspecjalizowane usługi finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dynamiczny wzrost rynku i rosnące zapotrzebowanie sektora MSP na zewnętrzne finansowanie oraz profesjonalne wsparcie w odzyskiwaniu należności i zarządzaniu procesami windykacyjnymi oraz faktoringowymi dają Grupie AFORTI pozytywne perspektywy na kolejne kwartały 2018 roku.

Tylko w 2017 roku Grupa AFORTI:

udzieliła przedsiębiorcom – za pośrednictwem spółki Aforti Finance – ponad 36,22 mln zł pożyczek,
• wygenerowała około 90,63 mln euro obrotu na internetowej platformie wymiany walut AfortiExchange.pl, a na rynku rumuńskim ok. 1,52 mln euro w okresie zaledwie jednego kwartału od rozpoczęcia działalności operacyjnej Aforti Exchange Romania (IVQ 2017),
• pozyskała – w ramach działalności spółki Aforti Collections – ponad 17 tys. zleceń windykacyjnych o łącznej wartości 21,86 mln zł.

Równolegle Grupa AFORTI – tworząc Aforti Factor (dawniej Aforti Corporate Finance) – rozpoczęła aktywność na perspektywicznym rynku faktoringu, którego wartość przekroczyła na koniec września 2017 roku 132 mld zł, a obroty firm na nim działających rosną o ok. 15-20 proc. rocznie.

Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Grupy AFORTI z satysfakcją podsumowuje wyniki finansoweBardzo wysoko oceniamy to, co udało nam się osiągnąć w odniesieniu do przyjętej strategii biznesowej na lata 2016-2018. Realizacja ambitnego planu procentuje doskonałymi wynikami finansowymi osiągniętymi na koniec IV kwartału, jak też na przestrzeni całego 2017 roku, uwzględniając przy tym działalność prowadzoną w obszarze wymiany walut na rynku rumuńskim. Duża, wzrostowa dynamika na poziomie przychodów i pozytywny trend w odniesieniu do zysku netto to dobry prognostyk na kolejne kwartały 2018 roku.

Skonsolidowane przychody odnotowane przez Grupę AFORTI – holding finansowy notowany na NewConnect, oferujący pożyczki, usługi windykacyjne i faktoringowe dla firm z sektora MSP oraz zarządzający internetową platformą wymiany walut – wzrosły narastająco po czterech kwartałach 2017 roku o ponad 206 proc., z 62,3 mln zł w 2016 roku do 190,73 mln zł w 2017. Z kolei zysk netto Grupy Aforti za 2017 rok zwiększył się o niemal 316 proc. – z 0,52 mln zł osiągniętych rok wcześniej do 2,18 mln zł na koniec 2017 roku. Jednocześnie rentowność netto Grupy AFORTI osiągnęła poziom 1,14 proc. względem 0,84 proc. na koniec 2016 roku.

wykres1

Biznesowo zmierzamy w dobrym, perspektywicznym kierunku, a przy skutecznej realizacji założonych celów – tak w odniesieniu do szeroko zakrojonej ekspansji zagranicznej spółki Aforti Exchange, planów giełdowych wybranych podmiotów z Grupy AFORTI, rozszerzania portfolio produktów finansowych oferowanych przez Aforti Finance firmom z sektora MSP oraz zasięgu i skali prowadzonego biznesu w odniesieniu do usług windykacyjnych oraz faktoringowych, które świadczą spółki Aforti Collections oraz Aforti Factor – będziemy mogli wykorzystać pozyskane środki na dalszy rozwój naszej Grupy, wzmacniając jej potencjał wzrostu oraz podnosząc jej wartość w kolejnych latach – dodaje z przekonaniem Klaudiusz Sytek, prezes AFORTI.

W 2017 roku wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniosła niemal 36,23 mln zł przy 465 pozytywnie zaopiniowanych wnioskach (z 2317 złożonych w tym okresie na łączną kwotę ponad 191 mln zł). Tym samym spółka odnotowała ponad 867 proc. wzrost pod względem wartości udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego, przy jednoczesnym wzroście ilościowym na poziomie 347 proc. w odniesieniu do liczby wniosków, które zostały sfinalizowane wypłatą pożyczki.

wykres2

Równie dobre wyniki na koniec 2017 roku odnotowała należąca do Grupy Aforti internetowa platforma wymiany walut – Aforti Exchange. Spółka wygenerowała od stycznia do grudnia 2017 roku obrót na poziomie 90,63 mln euro na rynku polskim, co stanowi wzrost o 214 proc. rok do roku, przy jednoczesnym obrocie w wysokości 1,57 mln euro, odnotowanym w ciągu zaledwie jednego kwartału od rozpoczęcia działalności operacyjnej Aforti Exchange Romania (IVQ 2017) na rynku rumuńskim.

wykres3

Na doskonałe wyniki Grupy Aforti w 2017 roku wpływ miała również spółka Aforti Collections, specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i usługach windykacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Narastająco po czterech kwartałach 2017 roku spółka zanotowała ponad 21,86 mln zł wartości nominalnej zleceń windykacyjnych. Istotnie, bo aż o 87 proc. rok do roku, wzrosła także liczba zleceń, przy jednocześnie 600 proc. wzroście liczby umów podpisanych przez Aforti Collections.

Jak podkreśla Klaudiusz Sytek – Obiektywnym miernikiem naszej operatywności biznesowej jest również poprawiający się wskaźnik rentowności aktywów, który na koniec 2017 roku wyniósł 2,43 proc. względem ROA na poziomie 1,54 proc. po 2016 roku oraz systematycznie rosnąca efektywność kapitału własnego. Na koniec 2017 roku wskaźnik ROE osiągnął poziom 42,3 proc. względem 11,7 proc. w analogicznym okresie 2016 roku. Jesteśmy przekonani, że ambitne plany oraz podejmowane już przez Grupę AFORTI aktywności biznesowe, zaplanowane na 2018 rok, przyniosą wymierne efekty, przyczyniając się do kolejnych sukcesów na rynku usług finansowych.

Sam IVQ 2017 roku Grupa AFORTI zamknęła z przychodami na poziomie 69,03 mln zł w porównaniu do 21,97 mln zł po IVQ 2016 roku, czyli o ponad 214 proc. większymi niż rok wcześniej. Jednocześnie holding finansowy zarządzany przez Klaudiusza Sytka odnotował w IVQ 2017 roku 1,05 mln zł zysku netto, co przełożyło się na 754 proc. wzrost względem 0,12 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

wykres4

Jeszcze w I półroczu 2018 roku Grupa AFORTI zaprezentuje 3-letnią strategię rozwoju, uwzględniającą m.in. plany ekspansji zagranicznej, dalszego rozwoju na polskim rynku oraz ewentualnych działań związanych z upublicznianiem spółek należących do holdingu finansowego.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.

***

AFORTI to dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, której celem jest wyznaczanie nowych standardów kompleksowej obsługi klienta w zakresie finansów osobistych oraz przedsiębiorstw. W skład holdingu zarządzanego przez Klaudiusza Sytka wchodzą: Aforti Finance – firma świadcząca pozabankowe usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Aforti Collections – spółka specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i procesach windykacyjnych, Aforti Factor oferujący usługi faktoringowe oraz Aforti Exchange – internetowa platforma wymiany walut. Jednocześnie spółka Aforti Holding, należąca również do AFORTI, jest notowana na NewConnect od sierpnia 2011 roku.