Biuletyn Informacyjny Grupy AFORTI Marzec 2018

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury miesięcznego
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI.

Luty dla Grupy Aforti upłynął pod znakiem kolejnych wzrostów wyników sprzedażowych i operacyjnych.  Stanowi to znakomitą prognozę na kolejny miesiąc, a także zbliżające się podsumowanie pierwszego kwartału.

Dynamiczny rozwój wszystkich spółek Grupy wspierany jest przez konsekwentnie realizowaną  strategię, której działania prowadzą do wzmocnienia jakości oferowanych przez nas usług, a także rozwoju marki
w Polsce i za granicą.

W Biuletynie znajdą Państwo wyniki, które w lutym odnotowały
poszczególne Spółki, a przy okazji będą mogli Państwo się zapoznać
z aktualnościami dla całej Grupy AFORTI.

Zobacz Biuletyn