Grupa Aforti pomyślnie zamknęła luty 2018 roku

Grupa Aforti – świadcząca usługi finansowe dla sektora MŚP, na czele której stoi notowana na rynku NewConnect Aforti Holding S.A., opublikowała szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe na koniec lutego 2018 roku.

Wśród spółek zależnych, na czoło wysuwa się Aforti Finance S.A., która w ciągu dwóch miesięcy br. udzieliła 107 pożyczek o łącznej wartości ponad 9,97 mln zł, co stanowi rok-do-roku stanowi wzrost
o odpowiednio: 78,33 i 245,72 procent.

Wskazany okres pozytywnie zamknęła także Aforti Factor S.A., oferująca przedsiębiorcom usługi factoringowe, bowiem na koniec lutego wartość sfinansowanych przez nią należności wyniosła ponad 1,53 mln złotych.

Obiecujące wyniki przedstawiły także spółki prowadzące internetowe platformy wymiany walut dedykowane przedsiębiorcom w Polsce – Aforti Exchange S.A. oraz w Rumunii – Aforti Exchange Romania S.A.. Pierwsza z nich w okresie stycznia i lutego br. zanotowała blisko 23,65 mln euro wartości obrotu, czyli o 131,02 proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie na rynku rumuńskim Aforti Exchange Romania osiągnęła ponad 3,18 mln euro wartości obrotu.

Na koniec lutego 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych przez Aforti Collections S.A. osiągnęła poziom 2,60 mln zł i była niższa o 61,41 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego, co miało związek z rozpoczętym przemodelowaniem biznesu.

W samym miesiącu lutym, Aforti Finance udzieliła 51 pożyczek o łącznej wartości ponad 5,49 mln zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim stanowi wzrost o odpowiednio: 45,71 i 233,21 procent.

„W lutym 293 przedsiębiorców złożyło do nas wnioski kredytowe na łączną kwotę blisko 31,74 mln złotych. Liczba samych wniosków wzrosła o 80,86 proc. rok do roku, zaś po całych dwóch pierwszych miesiącach br. aż o 111,90 procent. Na ten sukces złożyło się kilka czynników. Pierwszym jest efektywna sprzedaż, stale bowiem poszukujemy nowych oraz innowacyjnych metod dotarcia do Klienta. Drugim, jak pokazują najnowsze badania rynkowe, jest problem zatorów płatniczych. Część naszych Klientów korzysta z pożyczek pozabankowych w celu rozbudowy firmy, ale jest też duży odsetek przedsiębiorców, którzy potrzebują środków, ponieważ ich kontrahenci spóźniają się z płatnościami faktur.” – komentuje Klaudiusz Sytek, właściciel Grupy Aforti oraz Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Przedsiębiorcy oprócz pożyczek coraz chętniej korzystają także z factoringu. Dlatego pod koniec ubiegłego roku w strukturach Grupy Aforti pojawiła się spółka Aforti Factor S.A. świadcząca tego typu usługi. W lutym br. sfinansowała ona wierzytelności na kwotę 1,00 mln złotych.

„Miesiąc do miesiąca wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor wzrosła ponad o 87 proc., liczę na to, że ten trend się utrzyma, a nawet będzie stopniowo wzrastać. Spółka stawia pierwsze kroki na rynku faktorów, który nie jest łatwym gdyż wielu przedsiębiorców wciąż jeszcze nie rozumie korzyści, które ta usługa ze sobą niesie. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, iż w 2017 roku spośród 600 badanych firm z sektora MŚP, tylko nieco ponad 14 proc. – czyli co siódma, korzysta z factoringu. Widać więc, że ten rynek w Polsce może się dynamicznie rozwijać.” – mówi Klaudiusz Sytek

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PZF, factoring najczęściej wykorzystywany jest w działalności firm z branży HoReCa (24 proc.), przemysłowej (20 proc.), transportowej (14 proc.) i handlowej (10 proc.). Najrzadziej z tej formy poprawy płynności finansowej korzystają firmy budowlane – tylko 6 procent.

Trend wzrostu z miesiąca na miesiąc poprawiają także spółki prowadzące internetową platformę wymiany walut, również dla przedsiębiorców.

W lutym br. działająca w Polsce Aforti Exchange S.A. zanotowała 11,17 mln euro obrotu na swojej platformie, co oznacza wzrost o 176,59 proc. rok-do-roku. W tym samym miesiącu na rynku rumuńskim Aforti Exchange Romania S.A. osiągnęła 2,29 mln euro wartości dokonanych transakcji wymiany waluty.

„Firmy prowadzące działalność na rynkach zagranicznych szukają możliwie najbardziej korzystnych dla siebie opcji wymiany walut. Nasza platforma im to zapewnia. Współpracujemy zarówno z Klientami, którzy wymieniają walutę cyklicznie, jak i takimi, którzy wymiany dokonują raz na jakiś czas. Widzimy, że to narzędzie się sprawdza.” – krótko podsumowuje Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

W lutym 2018 r. spadki zanotowała spółka Aforti Collections S.A.. Wartość nominalna zleceń windykacyjnych wyniosła ponad 1,29 mln zł (zniżka o 23,83 proc. r-d-r), zaś ich liczba wyniosła 35 wobec 1260 pozyskanych przed rokiem (zniżka o 97,22 proc.).

„Przedstawiane dane są wynikiem przemodelowania naszego biznesu. Trzeba być tego świadomym i to zrozumieć, bowiem one jeszcze przez pewien czas będą wskazywać tendencję spadkową. Rozpoczynając działalność w sektorze windykacji, otrzymaliśmy gros zleceń, z których tylko część była sprawami o dobrym stopniu odzyskiwalności. Postanowiliśmy tę ilość przekuć w jakość i jesteśmy bardziej wybredni w przyjmowaniu zleceń. Naszym priorytetem są obecnie pakiety wierzytelności, spełniające określone kryteria.” – mówi jasno Klaudiusz Sytek