Terminowy wykup obligacji serii N15 RB 30/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 03 kwietnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/30/03/2017 z dnia 30 marca 2017 r., dokonał wykupu 455 szt. Obligacji serii N15 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej