Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 – 2020 RB 32/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje o podjęciu w dniu 04 kwietnia 2018 r. Uchwały nr 01/04/04/2018 Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 – 2020” (dalej: „Strategia”).

Zaktualizowana Strategia oparta została na trzech filarach:
1. rozwój Grupy na terenie Polski
2. rozwój Grupy poprzez ekspansję zagraniczną
3. rozwój Grupy poprzez upublicznienia jej spółek zależnych

Szczegółowe założenia Strategii rozwoju Aforti Holding S.A. zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej