Grupa AFORTI z nową strategią na lata 2018-2020 – informacja prasowa

Przejście Aforti Holding na rynek główny GPW, upublicznienie dwóch kolejnych spółek z Grupy AFORTI, rozpoczęcie działalności leasingowej, ekspansja zagraniczna do co najmniej 7 kolejnych krajów oraz rozwój sieci oddziałów i placówek własnych na terenie całej Polski – tak ambitne cele biznesowe stawia przed sobą Grupa Aforti w strategii na lata 2018-2020.

AFORTI – holding finansowy zarządzany przez Klaudiusza Sytka, oferujący pożyczki pozabankowe, usługi windykacyjne i faktoringowe dla firm z sektora MSP oraz zarządzający internetową platformą wymiany walut – planuje przeznaczyć na realizację 3-letniej strategii minimum 23 mln euro.  Inwestycje mają być finansowane z kapitałów własnych, ale Grupa liczy również na pozyskanie dodatkowych środków na rynku kapitałowym i rozważa finansowanie typu mezzanine.

Przejście Aforti Holding – spółki notowanej na NewConnect od 2011 roku – na rynek główny GPW planowane jest na przełom 2018 i 2019 roku. Aktualnie spółka kontynuuje również
w trybie oferty prywatnej sprzedaż akcji Aforti Finance, rozpoczętą pod koniec IV kwartału 2017 roku. W lutym 2018 firma specjalizująca się w usługach finansowych i pożyczkach pozabankowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wybrała Autoryzowanego Doradcę, który będzie odpowiedzialny za wprowadzenie jej akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Debiut może mieć miejsce jeszcze w I półroczu 2018.

Jednocześnie Grupa Aforti rozważa upublicznienie Aforti Exchange – internetowej platformy wymiany walut, dostępnej już nie tylko na rynku polskim i rumuńskim, ale rozpoczynającej też działalność operacyjną w Bułgarii. Zgodnie ze strategią Grupy AFORTI – w kolejnych 2-3 latach kantor internetowy Aforti Exchange pojawi się w co najmniej 7 kolejnych krajach UE oraz CEE, wśród których są: Czechy, Węgry, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania oraz Macedonia.

Celem planowanej aktywności spółek z Grupy AFORTI na rynkach kapitałowych – poza transparentnością prowadzonych działań – jest przede wszystkim dywersyfikacja źródeł finansowania inwestycji przewidzianych w strategii na lata 2018-2020. Zakładamy, że uda nam się w ten sposób pozyskać co najmniej 20 mln euro na dalszy rozwój Grupy – podkreśla Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

Ekspansję międzynarodową planuje także spółka Aforti Finance, która jednocześnie przygotowuje się do debiutu na NewConnect. Pierwszym celem jest rynek rumuński, na którym AFORTI obecne jest już z platformą wymiany walut online dla firm.

– Podbój rynków zagranicznych rozpoczęliśmy od e-kantoru Aforti Exchange, bowiem wiążą się z tym znacznie niższe progi wejścia niż w przypadku spółek świadczących usługi finansowe,
w przypadku których konieczna jest budowa modeli scoringowych. Przygotowywaliśmy się jednak do tego zadania od kilkunastu ostatnich miesięcy, stąd zakładamy, że debiut Aforti Finance na rynku rumuńskim i jednocześnie rozpoczęcie działalności operacyjnej może mieć miejsce jeszcze w III kwartale 2018 roku –
zapowiada Klaudiusz Sytek.

Grupa Aforti – poza aktywizacją działań na rynkach zagranicznych – zakłada również dynamiczny rozwój sieci na terenie kraju, związany z uruchomieniem kolejnych oddziałów i placówek własnych, świadczących usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców pod szyldami: Aforti Finance, Aforti Collections i Aforti Factor. Grupę AFORTI na koniec 2017 roku tworzyło niemal 150 pracowników, zatrudnionych w 17 oddziałach na terenie całej Polski oraz w placówce rumuńskiej.

Dalszy dynamiczny, krajowy rozwój Aforti Finance zakłada ponadto wprowadzenie usługi składania wniosków online, która powinna być dostępna jeszcze w 2018 roku oraz uruchomienie własnego call center, dzięki któremu możliwa będzie sprawna i efektywna obsługa klientów.

Z kolei Aforti Collections, spółka specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i w usługach windykacyjnych, zakłada na lata 2018-2020 wzrost potencjału windykacyjnego, m.in.
przez zwiększenie stanowisk call-center, obsługi prawnej, a także rozbudowę sieci sprzedaży.

Jednocześnie, największym przedsięwzięciem AFORTI w obszarze finansowania faktur –
w ramach realizowanego rozwoju technologicznego – będzie wprowadzenie usługi factoringu online. Aforti Factor już przygotowuje się do wdrożenia systemu obsługi produktów faktoringowych, dzięki czemu nowe rozwiązanie będzie dostępne jeszcze w 2018 roku.

Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszył rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI powoła w ciągu najbliższych 3 lat nową spółkę lub dokona akwizycji istniejącego już podmiotu.

– Strategię biznesową Grupy AFORTI na lata 2018-2020 opieramy przede wszystkim
na wzmożonej aktywności na rynkach kapitałowych oraz rozwoju organicznym. W celu rozbudowy portfela produktów i usług nie wykluczamy jednak przejęć zewnętrznych firm, koncentrując się w tym czasie na ekspansji, tak na rynku krajowym, jak też zagranicznym. Inwestycje zaplanowane przez AFORTI na kolejne 3 lata wymagać będą ogromnych nakładów finansowych, więc jednym z najważniejszych zadań kadry zarządzającej będą również działania ukierunkowane na pozyskiwanie funduszy na dalszy rozwój.
Dywersyfikacja źródeł finansowania inwestycji, w której wyspecjalizowaliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat, powinna zapewnić skuteczną realizację strategii, wyznaczając nam jednocześnie harmonogram działań przewidzianych na kolejne 3 lata – podsumowuje Paweł Opoka, dyrektor zarządzający sprzedażą Aforti Holding.

Narastająco po czterech kwartałach 2017 roku Grupa Aforti wypracowała ponad 190,73 mln zł skonsolidowanego przychodu i 2,18 mln zł zysku netto. W tym okresie EBITDA wyniosła 8,3 mln zł, rentowność netto osiągnęła poziom 1,14 proc., wskaźnik ROE wzrósł do 42,3 proc., a ROA do 2,43 proc., przy kapitalizacji notowanej na NewConnect spółki Aforti Holding na poziomie 24,88 mln zł w końcówce grudnia 2017 roku.

Tym samym, skonsolidowane przychody odnotowane przez Grupę AFORTI wzrosły narastająco po czterech kwartałach 2017 roku o ponad 206 proc., z 62,3 mln zł w 2016 roku do 190,73 mln zł w 2017. Z kolei zysk netto Grupy Aforti za 2017 rok zwiększył się o niemal 316 proc. – z 0,52 mln zł osiągniętych rok wcześniej do 2,18 mln zł na koniec 2017 roku. Jednocześnie rentowność netto Grupy AFORTI osiągnęła poziom 1,14 proc. względem 0,84 proc. na koniec 2016 roku.

To rekordowe w historii holdingu wyniki finansowe, które spółki z portfolio AFORTI osiągnęły świadcząc wysoko wyspecjalizowane usługi finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.