Grupa Aforti rośnie na wiosnę

Spółki zależne Aforti Holding S.A., notowanego na rynku NewConnect podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej świadczącej usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiły szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe za kwiecień 2018 roku. Wiosna przyniosła Grupie Aforti kolejne wzrosty.

Aforti Finance S.A. udzieliła 57 pożyczek (wzrost o 67,65% r/r) o łącznej wartości 22,52 mln zł, co w odniesieniu do tego samego okresu w 2017 r. stanowi wzrost o 225,31 procent.

Wartość obrotu na platformie wymiany walut Aforti Exchange S.A. wyniosła 18,56 mln euro i była wyższa o 279,37 proc. niż przed rokiem. W przypadku spółki Aforti Exchange Romania obrót ten wyniósł 2,88 mln euro.

W kwietniu br. wartość nominalna zleceń windykacyjnych Aforti Collections S.A. osiągnęła poziom nieco ponad 77 tys. zł i była porównywalna do wyniku sprzed roku.

Najmłodsza wśród spółek, Aforti Factor S.A., która działa w segmencie faktoringowym, w minionym miesiącu sfinansowała wierzytelności o wartości ponad 1,55 mln złotych.

Od początku roku do końca kwietnia Aforti Finance S.A. udzieliła przedsiębiorcom 220 pożyczek (więcej o 73,23 proc. r-d-r) o łącznej wartości 22,52 mln zł, co oznacza wzrost rok-do-roku o 225,31 procent. Jednocześnie, o pożyczkę ubiegało się 1247 przedsiębiorców (+106,46 proc.) składając wnioski na łączną kwotę 147,68 mln zł (wzrost o 340,29 proc.).
„Z miesiąca na miesiąc mamy coraz więcej Klientów zainteresowanych współpracą z Aforti Finance. Ostatnie badania rynkowe wskazują, że 41 proc. przedsiębiorców uważa pożyczki pozabankowe za korzystne rozwiązanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z naszego doświadczenia wynika, że branża budowalna, transportowa, logistyczna i handlowa, są tymi najbardziej kapitałochłonnymi. Przedsiębiorcy o tym profilu działalności nie zawsze są w stanie utrzymać ciągłość zleceń, co oznacza, że mogą mieć przejściowe problemy z płynnością finansową, utrzymaniem pracowników, realizacją bieżących zobowiązań. Dlatego też usługi świadczone przez Aforti Finance zyskują coraz większe zainteresowanie.” – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

W kwietniu 2018 r. Aforti Collections S.A. koncentrowała się na działaniach związanych z odzyskiwaniem należności znajdujących się w portfelu Spółki.„Mogę powiedzieć, że kwiecień był najlepszym dotychczas miesiącem, jeśli chodzi o kwoty wierzytelności, które odzyskano. Na rachunki Spółki spłynęły spłaty o wartości ponad 3-krotnie wyższej niż średnia spłat z ostatniego roku.” – mówi Klaudiusz Sytek

Aforti Factor S.A., będącą jedną z najmłodszych spółek należących do Grupy Aforti, w okresie od stycznia do końca kwietnia br. sfinansowała wierzytelności w wysokości 4,49 mln złotych.
„Nasza spółka faktoringowa rozwija się pomyślnie. Oprócz działań operacyjnych, wdrażane są również dodatkowe aktywności marketingowe, które nie tylko pomogą przyciągnąć nowych Klientów, ale także wyedukować rynek przedsiębiorców w zakresie tego, czym jest faktoring. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów, w I kwartale br. z usługi faktoringu korzystało o 14 proc. przedsiębiorców więcej niż w roku ubiegłym, nasz udział w tym rynku będzie dynamicznie rósł.” – komentuje Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Okres od stycznia do końca kwietnia z dobrym wynikiem zamknęła także spółka Aforti Exchange S.A., prowadząca internetową platformę wymiany walut, za pomocą której polscy przedsiębiorcy dokonali transakcji wymiany o wartości blisko 64,67 mln euro, co stanowi wzrost o 214,99 proc. wobec 2017 roku. Jednocześnie Aforti Exchange Romania S.A. w tym samym okresie zanotowała obrót w wysokości 10,09 mln euro.
„Marka Aforti Exchange staje się coraz bardziej popularna. Potrafimy skutecznie przekonać do siebie i naszej platformy nowych Klientów głównie za sprawą niezwykłej wygody i przede wszystkim opłacalności korzystania z tego narzędzia. Dbamy także o konkurencyjność kursów względem banków oraz innych kantorów. W naszej ocenie ważna jest także elastyczność i umiejętność indywidualnego podejścia do Klienta, co konsekwentnie realizujemy.” – podsumowuje Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.