Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku RB 45/2018

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport za I kwartał 2018 r. – POBIERZ
Prezentacja wynikowa za I kwartał 2018 r. – POBIERZ