Maj kolejnym miesiącem wzrostów w Grupie Aforti

Spółki zależne Aforti Holding S.A., notowanego na rynku NewConnect podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej świadczącej usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiły szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe za maj 2018 roku. Padły kolejne rekordy.

Aforti Finance S.A. udzieliła 53 pożyczek (wzrost o 23,26% r/r) o łącznej wartości 6,68 mln zł, co w odniesieniu do tego samego okresu w 2017 r. stanowi wzrost o 93,07 procent. 

Aforti Exchange S.A. tylko w maju wypracowała obrót na platformie wymiany walut w wysokości 25,63 mln euro i była wyższa o 272,84 proc. niż przed rokiem. W przypadku spółki Aforti Exchange Romania obrót ten wyniósł 5,57 mln euro.

W maju br. wartość nominalna zleceń windykacyjnych Aforti Collections S.A. osiągnęła poziom nieco ponad 816 tys. zł, notując zniżkę o 53,44 proc. rok do roku.

Najmłodsza wśród spółek, Aforti Factor S.A., która działa w segmencie faktoringowym, w minionym miesiącu sfinansowała wierzytelności o wartości ponad 1,79 mln złotych.

Od początku roku do końca maja Aforti Finance S.A. udzieliła przedsiębiorcom 273 pożyczek (więcej o 60,59 proc. r-d-r) o łącznej wartości 29,20 mln zł, co oznacza wzrost rok-do-roku o 181,23 procent. Jednocześnie, o pożyczkę ubiegało się 1570 przedsiębiorców (+98,23 proc.) składając wnioski na łączną kwotę 195,27 mln zł (wzrost o 300,43 proc.).
„Dzięki atrakcyjnej ofercie Aforti Finance plasuje się już w pierwszej piątce w najpopularniejszych rankingach firm pożyczkowych w Polsce. Konkurujemy szybkością procesu weryfikacji wniosków oraz wydania decyzji. Ponadto, górny limit naszych pożyczek jest jednym z najwyższych wśród firm z branży. Jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i rentowność prowadzonego biznesu, dlatego zdarza się nam doradzać Klientom, gdy po wstępnej analizie widzimy, że zobowiązanie, o które wnioskują może spowodować utratę ich płynności finansowej. Chcemy być nie tylko firmą udzielającą pożyczkę, ale także partnerem w biznesie.”– mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Maj br. dla Aforti Collections S.A. był pracowity z uwagi na start w licznych przetargach na zakup pakietów wierzytelności, które organizowały banki oraz inne instytucje finansowe.
„Bardzo aktywnie poszukujemy nowych zleceń, m.in. uczestnicząc w przetargach na zakup portfela wierzytelności. Po zmianie naszego modelu biznesowego, z udziału w części z tych procesów musimy rezygnować już po zapoznaniu się z dokumentacją. Dzieje się tak ze względu na możliwy zbyt niski poziom odzyskiwalności.” – mówi Klaudiusz Sytek

Aforti Factor S.A., która pełną działalność operacyjną rozpoczęła na początku br., w okresie pięciu pierwszych miesięcy roku sfinansowała wierzytelności w wysokości 6,28 mln złotych.
„Biznes faktoringowy to prosta i przede wszystkim przydatna usługa, jednak wielu Klientów nadal ma problem ze zrozumieniem mechanizmów z nią związanych. W związku z tym prowadzimy zintensyfikowane działania edukacyjne, aby Klienci mogli sobie wyobrazić i zrozumieć, co mogą zyskać korzystając z faktoringu. Dzięki temu też budujemy pozycję Aforti Factor jako eksperta w tej branży.”– wyjaśnia Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

W maju na podium wysokości obrotu stanęła spółka Aforti Exchange S.A., prowadząca internetową platformę wymiany walut. Przedsiębiorcy z niej korzystający od początku stycznia do końca maja 2018 r. dokonali transakcji wymiany o wartości blisko 90,48 mln euro, co stanowi wzrost o 230,11 proc. wobec 2017 roku.

Jednocześnie Aforti Exchange Romania S.A. w tym samym okresie zanotowała równie imponujący obrót w wysokości 15,72 mln euro.
„Do końca maja Aforti Exchange wygenerowała w Polsce taki obrót, jak w całym 2017 roku. Jest to kolejna granica, kolejny pobity rekord, co nas bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy. W związku z tym nie spoczywamy na laurach i planujemy dalszy wzrost. Mamy skutecznych sprzedawców, którzy umieją odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów. Ci zaś polecają sobie nawzajem naszą platformę wymiany walut.” – podsumowuje Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.