Terminowy wykup obligacji serii M11 RB 55/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06 czerwca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/24/05/2016 z dnia 24 maja 2016 r., dokonał wykupu 100 szt. Obligacji serii M11 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej