Dobra koniunktura sprzyja przedsiębiorcom. Czas na pomnażanie firmowych oszczędności!

Dobra sytuacja gospodarcza sprzyja, więc… czas na pomnażanie oszczędności. Jak? Zapraszamy do lektury materiału eksperckiego, który ukazał się na łamach portalu Polska The Times. W roli eksperta – Wiceprezes Zarządu Aforti Holding Paweł Opoka.

Utrzymująca się od kilku lat dobra koniunktura gospodarcza sprawiła, że na koniec 2017 roku na rachunkach bankowych polskich firm znajdowało się 275 mld złotych oszczędności, co jest najlepszym wynikiem w historii. Zważywszy na bardzo dobrą sytuację finansową rodzimych przedsiębiorstw, za zasadne należy uznać pytanie, gdzie i w jaki sposób firmy mogą pomnażać swoje oszczędności? Dobra sytuacja gospodarcza, która zasadniczo obserwowana jest w każdej części świata sprawia, że podmioty prowadzące działalność na terenie naszego kraju mają sporo powodów do zadowolenia. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w danych GUS, według których w I kwartale 2018 r. zysk netto odnotowało blisko 70 proc. ogółu przedsiębiorstw, natomiast w samym sektorze przetwórstwa przemysłowego było to aż 74,9 proc. Podobnie sytuacja wyglądała w całym 2017 roku, kiedy to zysk netto wykazało 80,9 proc. wszystkich przedsiębiorstw oraz w 2016 roku, kiedy wskaźnik ten wyniósł 81,5 proc.

Czytaj więcej: http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/dobra-koniunktura-sprzyja-przedsiebiorcom-czas-na-pomnazanie-firmowych-oszczednosci,13293961/