Korekta raportów bieżących nr 46/2018 i 47/2018 – dotyczących rezygnacji Członków Rady Nadzorczej RB 70/2018

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej, w komunikatach nr 46/2018 oraz nr 47/2018 nie został wskazany termin, w którym wpłynęły do Spółki pisma z rezygnacją członków Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Podsiadło oraz Pana Krzysztofa Dreslera.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 02 lipca 2018 r. do Spółki wpłynęły pisma datowane na 19 czerwca 2018 r. z informacją o rezygnacji z dniem 30 czerwca 2018 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Krzysztofa Dreslera oraz Pana Andrzeja Podsiadło.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent zamieszcza właściwą treść raportów.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”