Grupa Aforti utrzymała tempo wzrostów w I połowie 2018 roku

Spółki zależne Aforti Holding S.A., notowanego na rynku NewConnect podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej świadczącej usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiły szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe za czerwiec 2018 roku. Grupa Aforti utrzymała dynamikę wzrostową.

 Aforti Finance S.A. udzieliła 35 pożyczek o łącznej wartości 3,47 mln zł, co w odniesieniu do tego samego okresu w 2017 r. stanowi wzrost o 1,40 procent.

 Spółki należące do brandu Aforti Exchange wypracowały łączny obrót na platformie wymiany walut w Polsce i Rumunii w wysokości 25,6 mln euro i był on wyższy o 354,73 proc. niż przed rokiem.

 W czerwcu br. wartość nominalna zleceń windykacyjnych Aforti Collections S.A. osiągnęła poziom nieco ponad 1,04 mln zł, notując zniżkę o 21,15 proc. rok do roku.

 Najmłodsza wśród spółek, Aforti Factor S.A., która działa w segmencie faktoringowym, w minionym miesiącu sfinansowała wierzytelności o wartości ponad 2,47 mln złotych.

Od początku roku do końca czerwca Aforti Finance S.A. udzieliła przedsiębiorcom 308 pożyczek (więcej o 45,28 proc. r-d-r) o łącznej wartości 32,67 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 136,62 procent. Jednocześnie, o pożyczkę ubiegało się 1970 przedsiębiorców (wzrost o 100,61 proc.) składając wnioski na łączną kwotę ponad 244 mln zł (wzrost o 280,73 proc.).

 „Z miesiąca na miesiąc wyniki notowane przez biznes pożyczkowy są coraz lepsze. Na bieżąco udoskonalamy nasze działania związane min. z procesami wydawania decyzji o udzielenie pożyczki czy poszczególne etapy obsługi Klienta. Ponadto, intensyfikujemy działania marketingowe, które już przynoszą efekt. Cieszymy się, że z miesiąca na miesiąc pomagamy coraz większej liczbie przedsiębiorców w rozwoju ich biznesu.  – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

W czerwcu br. Aforti Collections S.A. kontynuowała poszukiwanie i pozyskiwanie nowych zleceń, a także przebudowę swoich struktur.

„W ostatnich miesiącach skupialiśmy się głównie na zbudowaniu nowej struktury naszego biznesu. Dokonaliśmy zmian personalnych, kontynuujemy działania marketingowe, zaś w planach mamy dalsze przemodelowanie naszego działu handlowego. Podjęte wysiłki przyniosły pierwsze efekty w postaci zwiększenia o 43,75 proc. ilości pozyskanych umów. Ten trend powinien się powtórzyć w kolejnych miesiącach.” – mówi Klaudiusz Sytek

Aforti Factor S.A., która pełną działalność operacyjną rozpoczęła na początku br., w okresie sześciu pierwszych miesięcy roku sfinansowała wierzytelności w wysokości blisko 8,76 mln złotych. Jednocześnie, spółka nawiązała współpracę z łotewską platformą peer-to-peer ViVentor.

„Wyniki osiągnięte przez Aforti Factor napawają optymizmem i pokazują, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie wiele wypracować. Dużym sukcesem w czerwcu było także nawiązanie i rozpoczęcie współpracy z platformą ViVentor. Pierwsze tygodnie współpracy i zainteresowanie wykupem wierzytelności możemy ocenyć bardzo pozytywnie, co pozwala nam pomyślnie patrzeć w kierunku dalszej współpracy. ”– podsumowuje Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

 Czerwiec br. był pomyślnym miesiącem dla Aforti Exchange S.A., prowadzącej internetową platformę wymiany walut. Korzystający z niej przedsiębiorcy od początku stycznia do końca czerwca 2018 r. dokonali transakcji wymiany o wartości 112,12 mln euro, co stanowi wzrost o 239,25 proc. wobec 2017 roku.

Jednocześnie Aforti Exchange Romania S.A. w tym samym okresie zanotowała równie imponujący obrót w wysokości 19,71 mln euro (więcej o niemal 4 mln euro niż miesiąc wcześniej).

„W czerwcu br. Aforti Exchange pobiła kolejne rekordy. Obroty na platformie imponująco wzrosły. Staramy się utrzymać ten trend wspierając działalność aktywnością marketingową. Jesteśmy również coraz częściej obecni na najważniejszych konferencjach branżowych. W minionym czasie zostaliśmy zaproszeni na konferencję Fintech World Forum, która odbyła się w Londynie. Nasza prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych tam inwestorów i przedsiębiorców. W czerwcu wzięliśmy również udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym Fintechów w ramach Targów FinTech we Wrocławiu.” – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.