Terminowy wykup obligacji serii M13 RB 73/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 04 lipca 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/21/06/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., dokonał wykupu 367 szt. Obligacji serii M13 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej