Terminowy wykup obligacji serii M20 RB 91/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 września 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 01/19/09/2016 z dnia 19 września 2016 r., dokonał wykupu 620 szt. Obligacji serii M20 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej