Terminowy wykup obligacji serii M22 RB 97/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 10 października 2018 roku, zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/27/09/2016 z dnia 27 września 2016 r., dokonał wykupu 960 szt. Obligacji serii M22 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej