Uzyskanie licencji niebankowej instytucji finansowej przez spółkę zależną Aforti Finance Romania IFN S.A. RB 104/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2018 z dn. 18.04.2018 r., informuje, że w dn. 31 października 2018 r. powziął informację, że spółka Aforti Finance Romania IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie (dalej: „Aforti Finance Romania”), której akcjonariuszem dominującym jest spółka zależna Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, uzyskała licencję niebankowej instytucji finansowej wydaną przez Narodowy Bank Rumunii.

Aforti Finance Romania została zarejestrowana 17 kwietnia 2018 roku w celu realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti na lata 2018-2020 w zakresie prowadzenia ekspansji zagranicznej Grupy Kapitałowej Emitenta.
Licencja niebankowej instytucji finansowej (IFN) pozwoli na rozpoczęcie działalności operacyjnej Aforti Finance Romania opierającej się na udzielaniu pożyczek pozabankowych małym i średnim przedsiębiorcom (MSP), dzięki którym będą oni mogli finansować swój rozwój oraz działalność bieżącą.

Akcjonariuszem dominującym Aforti Finance Romania jest spółka Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadająca 99,99 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jednocześnie, Aforti Finance S.A. pozostaje spółką zależną Emitenta, który posiada 72,07 proc. udziału w jej kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej