Terminowy wykup obligacji serii M28 RB 113/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/22/11/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., dokonał wykupu 465 szt. Obligacji serii M28 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej