Informacja dot. pisma z Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd Aforti Holding S.A. powziął informację, że z powodu błędu systemu technicznego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (dalej: „DM BOŚ”) odsetki za XXIII okres odsetkowy obligacji serii N1 zostały wypłacone z dwudniowym opóźnieniem. Odsetki od w/w obligacji zostały przelane na rzecz Obligatariuszy w dniu 19 grudnia 2018 roku. Biorąc pod uwagę sesje przelewów przychodzących i wychodzących w poszczególnych bankach, odsetki powinny zostać zaksięgowane na Państwa rachunkach do końca dnia 20 grudnia 2018 roku.

Należy zaznaczyć, że opóźnienie nie wynika z winy Spółki, która dopełniła wszelkich obowiązków emitenta, m.in. przekazując w dniu 13 grudnia 2018 r.na rachunek DM BOŚ środki na wypłatę odsetek.

Załączamy oficjalne pismo otrzymane od DM BOŚ informujące, iż opóźnienie wynikło tylko i wyłącznie z powodu błędu systemu technicznego.

 Za zaistniałą sytuację uprzejmie przepraszamy.

Zarząd Aforti Holding S.A.

PISMO DM BOŚ S.A.