Terminowy wykup obligacji serii M31 RB 121/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/13/12/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., dokonał wykupu 475 szt. Obligacji serii M31 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej