Terminowy wykup obligacji serii N2 RB 10/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/16/01/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., dokonał wykupu 890 szt. Obligacji serii N2 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

czytaj więcej