Terminowy wykup obligacji serii N4 RB 11/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/24/01/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., dokonał wykupu 1460 szt. Obligacji serii N4 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej