Grupa AFORTI pomyślnie zamyka cztery kwartały 2018 roku

Grupa AFORTI – holding finansowy świadczący usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający platformą wymiany walut online dla firm – osiągnęła narastająco po czterech kwartałach 2018 roku 571,88 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. To o nieco ponad 200 proc. więcej względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie, skonsolidowany zysk netto Grupy AFORTI w tym czasie zwiększył się do 1,64 mln zł z 1,21 mln zł w 2017. W tym czasie EBIT Grupy wyniósł ponad 10,60 mln zł względem 7,02 mln zł po czterech kwartałach 2017 roku, co daje wzrost o 50,95 proc.

Dobrym wynikom finansowym Grupy towarzyszy wysoka wycena stojącej na jej czele i notowanej na rynku NewConnect spółki Aforti Holding. Na koniec 2018 roku średnia kapitalizacja spółki była szacowana na 48,92 mln zł czyli o 65 proc. więcej w stosunku do połowy 2018 roku, kiedy wynosiła zaledwie 29,65 mln zł. Jednocześnie, na koniec stycznia 2019 kapitalizacja Aforti Holding szacowana była na 62,26 mln zł, co wskazuje, że wycena spółki w ciągu miesiąca wzrosła o blisko 30 proc.

przychody skonsolidowane

Z kolei w samym IV kwartale 2018 roku spółki z Grupy AFORTI wypracowały ponad 206,15 mln zł przychodów netto ze sprzedaży względem 68,88 mln zł osiągniętych w okresie październik-grudzień 2017, notując wzrost na poziomie niemal 200 proc. Co więcej – jest to wartość nawet nieco wyższa względem przychodów osiągniętych przez Grupę łącznie w czterech kwartałach 2017 roku, kiedy to spółki zarządzane przez Klaudiusza Sytka osiągnęły wynik 190,58 mln zł.
Rosnąca popularność usług pożyczkowych, windykacyjnych, faktoringowych i z zakresu wymiany walut online z pewnością przyczyniła się do tak dobrych wyników na koniec ostatniego kwartału 2018.

W IV kwartale 2018 roku wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance wyniosła 14,03 mln zł. W tym czasie spółka Aforti Exchange wypracowała na krajowej platformie wymiany walut online dla firm 96,78 mln EUR obrotu względem 34,46 mln EUR w IVQ 2017, co daje wzrost o 180 proc., zaś Aforti Exchange Romania zanotowała prawie 33,32 mln EUR obrotu w porównaniu do: 14,64 mln EUR w IIIQ 2018. Z kolei wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych łącznie przez Aforti Collections oraz spółkę LifeBelt, które oficjalnie od stycznia 2019 r. funkcjonują już jako jeden podmiot pod nazwą Aforti Collections S.A., wyniosła w IVQ 2018 roku 98,07 mln zł. Z kolei wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor szacowana była w okresie od października do grudnia 2018 na 10,20 mln zł.

Nasza aktywność na rynku pożyczek pozabankowych, usług windykacyjnych i faktoringowych oraz w zakresie wymiany walut online dla firm przynosi wymierne korzyści finansowe, co potwierdzają wyniki za IV kwartał 2018 roku. Zgodnie ze strategią rozwoju, przyjętą na lata 2018-2020, postawiliśmy przed sobą bardzo ambitne wyzwania i plany, jak chociażby – rozpoczęcie działalności leasingowej, ekspansja zagraniczna platformy wymiany walut online dla firm do co najmniej 7 nowych krajów, wśród których możemy wymienić: Czechy, Węgry, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Albanię oraz Macedonię, jak też przejście spółki Aforti Holding na GPW. Skuteczna realizacja strategii biznesowej powinna w przełożyć się na wzmocnienie potencjału wzrostu Grupy AFORTI oraz jej wartość w kolejnych latach. Z kwartału na kwartał poprawiamy nasze przychody i zyski, które – co do zasady – również rosną, o ile w danym okresie nie inwestujemy znaczących kwot w rozwój Grupy. Prężnie rozwijamy nasze działalności poza granicami kraju– w minionym roku na rynku rumuńskim pojawiła się kolejna z naszych spółek – Aforti Finance. W IV kwartale sfinalizowaliśmy także proces połączenia spółek LifeBelt i Aforti Collections, które obecnie działają już pod marką Aforti – podsumowuje Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

Jak dodaje Paweł Opoka, wiceprezes zarządu Aforti Holding – Osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych przez Grupę AFORTI narastająco po czterech kwartałach 2018 roku było możliwe dzięki wielu inicjatywom, zarówno tych na poziomie inwestorskim, jak i biznesowym. Niezmiennie dążymy do doskonalenia naszych usług, zwiększania ich dostępności i podnoszenia jakości, co przynosi wymierne efekty w postaci zadowalających nas liczb. Wierzę, że dobre perspektywy dla branż, w których działają nasze spółki, a także stałe zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców na usługi Grupy AFORTI, pozwalają sądzić, że rok 2019 powinien również być dla nas pomyślny. Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszyć rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI planuje powołać w ciągu najbliższych 3 lat nową spółkę, ale niewykluczona jest także akwizycja istniejącego już podmiotu.

***
WYNIKI FINANSOWE GRUPY AFORTI – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

• Wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance w IVQ 2018 wyniosła 14,03 mln. zł.
o Łączna wartość pożyczek udzielonych w roku 2018 wyniosła 59,19 mln zł co daje wzrost o 63,4 proc. względem 2017 roku.

• Na platformie wymiany walut online dla firm, spółka Aforti Exchange wypracowała w IVQ 2018 96,78 mln EUR obrotu względem 34,46 mln EUR w IVQ 2017

o Jednocześnie, w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wartość obrotu na krajowej platformie Aforti Exchange osiągnęła poziom 269,95 mln EUR, notując wzrost o 198,53 proc. rok do roku

• Na rumuńskiej platformie spółka Aforti Exchange Romania zanotowała
w IVQ 2018 roku 33,32 mln EUR obrotu względem: 14,64 mln EUR obrotu w IIIQ 2018; 12,51 mln EUR w IIQ 2018 oraz 7,21 mln EUR w IQ 2018
o Jednocześnie, w okresie od stycznia do końca grudnia 2018 roku Aforti Exchange Romania zanotowała 67,81 mln EUR łącznej wartości obrotu

• Wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor – spółkę, która rozpoczęła działalność operacyjną dopiero w IQ 2018 roku – wyniosła w IVQ 2018 10,20 mln zł względem 8,3 mln zł w IIIQ 2018, 5,82 mln zł w IIQ 2018 i 2,93 mln zł w IQ 2018, co daje narastająco, na koniec grudnia 2018, wartość 27,26 mln zł.

• W wyniku nabycia w 2018 roku 76,9 proc. udziałów w lubelskiej spółce LifeBelt, specjalizującej się m.in. w masowej windykacji na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomów oraz innych windykatorów, w perspektywie 2-3 lat, Aforti Collections zakłada wzmocnienie swojego udziału w rynku windykacji. W grudniu 2018 roku nastąpiło oficjalne połączenie spółek, które obecnie funkcjonują jako jeden podmiot pod nazwą Aforti Collections S.A.
o Wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych łącznie przez Aforti Collections oraz spółkę LifeBelt wyniosła w IVQ 2018 98,07 mln zł.