Terminowy wykup obligacji serii N16 RB 33/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/03/04/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 r., dokonał wykupu 450 szt. Obligacji serii N16 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej