Terminowy wykup obligacji serii N17 RB 35/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/11/04/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., dokonał wykupu 421 szt. Obligacji serii N17 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej