Terminowy wykup obligacji serii N18 RB 36/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/18/04/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r., dokonał wykupu 301 szt. Obligacji serii N18 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej