Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku RQ 41/2019

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternataywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport za I kwartał 2019 r. – PL

Prezentacja – raport 1Q2019 – PL

Raport za I kwartał 2019 r. – ENG

Prezentacja – raport 1Q2019 – ENG