Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok RA 43/2019

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jednostkowy Raport Roczny 2018 – POBIERZ
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta 2018 – POBIERZ

czytaj więcej