Terminowy wykup obligacji serii N27 RB 48/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/12/06/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., dokonał wykupu 480 szt. Obligacji serii N27 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej