Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Aforti Holding w dniu 28.06.2019 r. RB 49/2019

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Aforti Holding w dniu 28.06.2019 r. Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28. czerwca 2019 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej