Rezygnacja członka rady nadzorczej RB 61/2019

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Pan Maciej Stańczuk pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 16 sierpnia 2019 r. złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Maciejowi Stańczuk za pracę wykonaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Pan Maciej Stańczuk będzie kontynuował współpracę z Grupą Aforti, obejmując stanowisko Prezesa Zarządu w spółce zależnej: Aforti, UAB. Spółka ta została zarejestrowana 08 lipca br. w Wilnie na Litwie, o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 16/2019 z dn. 09.07.2019 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej