Aforti Collections na konferencji Golden Solutions

We wrześniu mieliśmy przyjemność być aktywnym uczestnikiem konferencji Golden Solutions – Obrót Wierzytelnościami. Grupę AFORTI podczas tego wydarzenia reprezentowała Anna Gdaniec, Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacyjnej Aforti Collections, która w swoim wystąpieniu omówiła sposoby wyceny portfela w świetle aktualnych zmian prawnych.

W swojej prelekcji Anna Gdaniec skupiła się na tym jakie parametry mogą wpłynąć (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie) na wartość portfela. Wykład przygotowany przez Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacyjnej Aforti Collections spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Ponadto wykorzystując doświadczenie Aforti Collections wzięliśmy udział w eksperckim panelu dyskusyjnym. Dotyczył on kierunku, w którym podąża rynek obrotu wierzytelnościami po zmianach prawnych wprowadzonych w tym roku.

W konferencji Golden Solutions – Obrót Wierzytelnościami udział wzięły przedsiębiorstwa zarówno sprzedające, jak i kupujące wierzytelności. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą frekwencją, na co z pewnością wpłynął fakt, że w 2019 roku wprowadzono szereg zmian w kosztach związanych z dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli pierwotnych oraz wtórnych.

Oprócz Aforti Collections, wśród prelegentów konferencji można było znaleźć przedstawicieli największych instytucji finansowych w Polsce, m.in. Banku Pekao czy ING Banku Śląskiego.