Przedterminowy wykup obligacji serii O6 RB 85/2019

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dn. 14.06.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O6, niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2019 roku dokonał przedterminowego wykupu 2800 szt. Obligacji serii O6 celem ich umorzenia.
Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z  Warunkami Emisji Obligacji serii O6.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej