RB ESPI 4/2020 – Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 stycznia 2020 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożyły spółki:
– Aforti AC sp. z o. o.,
– Aforti Capital Sp. z o.o.,
– Aforti Collections S.A.,
– Aforti Exchange S.A.,
– Aforti Factor S.A.

Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zawiadomienie 1
Zawiadomienie 2
Zawiadomienie 3
Zawiadomienie 4
Zawiadomienie 5

czytaj więcej