RB ESPI 5/2020 – Wpis do Rejestru małych instytucji płatniczych

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 03 lutego 2020 r. powziął informację, że spółka zależna Emitenta: Aforti Exchange S.A. (dalej: „Spółka Zależna”, „Aforti Exchange”) została wpisana do Rejestru małych instytucji płatniczych (dalej: „Rejestr”) w dniu 30 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z Rejestrem prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpis Spółki Zależnej nosi numer MIP50/2020.
Uzyskana licencja Małej Instytucji Płatniczej pozwoli Aforti Exchange na zwiększenie skali działalności, a tym samym poziomu konkurencyjności poprzez możliwość świadczenia usługi przekazu pieniężnego na terenie Polski (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych Dz.U.2019.0.659 t.j.).
W marcu 2018 roku Aforti Exchange uzyskała również licencję Biura Usług Płatniczych i została wpisana do rejestru prowadzonego także przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej