RQ EBI 13/2020 – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Aforti Holding SA – Raport za 4Q 2019 – PL

Aforti Holding SA – Report 4Q 2019 – ENG

czytaj więcej