RB EBI 14/2020 – Wykup obligacji serii P8

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2020 z dn. 07.01.2020 r. w sprawie przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Emitenta, informuje, że w dniu 05 marca 2020 r. roku dokonał terminowego wykupu 2050 szt. Obligacji serii P8 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej