RB ESPI 21/2020 – Korekta numeru raportu bieżącego 5/2020

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), niniejszym przekazuje korektę do raportu ESPI  nr 5/2020 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Aforti – marzec 2020 r.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego numeru raportu.
Raport opublikowany został pod numerem 5/2020 podczas gdy prawidłowy numer to 12/2020.

Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zobacz więcej