RB ESPI 22/2020 – Zmiana profilu działalności spółek zależnych funkcjonujących na terytorium Rumunii

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym udziałowcy (podmioty z Grupy Aforti) spółek zależnych działających na terenie Rumunii podjęli decyzje o zmianie profili prowadzonych działalności.

Udziałowcy spółki Aforti Finance Romania IFN S.A.  podjęli uchwałę o zmianie nazwy z obecnej na Aforti Factor Romania IFN S.A.

Udziałowcy podjęli również decyzję dotyczącą zobowiązania Zarządu spółki do zmiany profilu działalności, umożliwiającą świadczenie usług faktoringowych dla przedsiębiorców oraz decyzję dotyczącą czasowego zawieszenia działalności pożyczkowej.

Zmiana przedmiotu prowadzenia działalności spowodowana została nowymi  regulacjami prawnymi wprowadzonymi w ostatnim czasie w Rumunii dotyczącymi tzw. „wakacji kredytowych” oraz ze względu na ograniczenia w możliwościach dokładnej oceny ryzyka kredytowego związane z pandemią korona wirusa.

W efekcie tych zmian Aforti Factor Romania IFN S.A. będzie świadczyć usługi faktoringowe dla sektora MSP oraz posiadać lepiej dopasowaną strukturę bilansu na okres spodziewanego spowolnienia gospodarczego tzn. krótkoterminowe aktywa i długoterminowe pasywa. Podjęte uchwały nie wymagają żadnych znaczących inwestycji finansowych po stronie spółki Aforti Factor Romania IFN S.A.

Udziałowcy spółki Aforti Exchange Romania S.A.  podjęli uchwałę o zmianie nazwy z obecnej na Aforti Distribution Romania S.A.

Udziałowcy spółki  Aforti Exchange Romania S.A. pojęli decyzję, dotyczącą zobowiązania Zarządu Spółki do zmiany profilu działalności, umożliwiającą świadczenie usług pośrednictwa finansowego na terytorium Rumunii ze szczególnym uwzględnieniem  produktów Grupy Aforti. Zmiana przedmiotu prowadzenia działalności spowodowana została wprowadzoną w Rumunii dyrektywą 2nd Payment Services Directive  (PSD2), która nałożyła na Aforti Exchange Romania  obowiązek uzyskania licencji instytucji płatniczej. Władze spółki podjęły decyzję o skupieniu się na wdrożeniu nowego profilu działalności oraz o czasowym zawieszeniu operacji w zakresie wymiany walut do czasu uzyskanie wypomnianej licencji. Podjęte uchwały nie wymagają żadnych znaczących inwestycji finansowych po stronie spółki Aforti Distribution Romania S.A. i pozwolą spółce wykorzystać potencjał posiadania umów i relacji z grupą ponad tysiąca firm z sektora MSP.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Zobacz więcej