RQ EBI 18/2020 – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport jednostkowy oraz skonsolidowany za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

AFORTI Holding S.A. – Raport za 1Q 2020 – PL

AFORTI Holding S.A. – Raport za 1Q 2020 – ENG

Czytaj więcej