RB EBI 20/2020 – Wykup obligacji serii N22

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że dokonał wykupu 800 szt. Obligacji serii N22 celem ich umorzenia

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
    i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej informacji