RB EBI 24/2020 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

  1. nr 76/2017 z dn. 27.10.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N45, niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 101 szt. obligacji serii N45 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N45.
  2. nr 93/2017 z dn. 08.12.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N52, niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii N52 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N52.
  3. nr 94/2017 z dn. 15.12.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N53, niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 150 szt. obligacji serii N53 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N53.
  4. nr 2/2018 z dn. 02.01.2018 r. ws. przydziału obligacji serii N55, niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 90 szt. obligacji serii N55 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N55.

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zobacz więcej