RB EBI 25/2020 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

a) nr 81/2017 z dn. 10.11.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N47, niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii N47 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N47.

b) nr 96/2017 z dn. 22.12.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N54, niniejszym informuje, że w dniu
10 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 55 szt. obligacji serii N54 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N54.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zobacz więcej