RB EBI 34/2020 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Aforti Holding w dniu 25.06.2020 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2020 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik
do niniejszego raportu.

Nadto Zarząd Emitenta informuję o dwóch uchwałach objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Jedna z nich została podjęta w zmienionej treści na wniosek akcjonariusza
w trakcie Walnego Zgromadzenia. Treść obu niepodjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta w dniu 25. czerwca 2020 r. nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,”Informacje bieżące
    i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

ZAŁĄCZNIK

Czytaj więcej