RB EBI 37/2020 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

 • nr 81/2017 z dn. 10.11.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N47, niniejszym informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 300 szt. obligacji serii N47 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N47.
 • nr 84/2017 z dn. 17.11.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N48, niniejszym informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 30 szt. obligacji serii N48 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie
  z Warunkami Emisji Obligacji serii N48.
 • nr 90/2017 z dn. 01.12.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N50, niniejszym informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii N50 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie
  z Warunkami Emisji Obligacji serii N50.
 • nr 96/2017 z dn. 22.12.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N54, niniejszym informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 50 szt. obligacji serii N54 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie
  z Warunkami Emisji Obligacji serii N54.
 • nr 2/2018 z dn. 02.01.2018 r. ws. przydziału obligacji serii N55, niniejszym informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 30 szt. obligacji serii N55 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie
  z Warunkami Emisji Obligacji serii N55.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej informacji